Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2020

0037 f0f9 500

April 23 2020

ja-sowa
Sponsored post
feedback2020-admin
ja-sowa
5710 0b0b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
ja-sowa
5723 1252
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

March 05 2020

ja-sowa
0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viahrafn hrafn
ja-sowa
0210 9fc3 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viahrafn hrafn

February 26 2020

ja-sowa
Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać
— 'Chodź ze mną'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed vianyaako nyaako
ja-sowa
1381 9d27 500
Reposted fromhrafn hrafn vianyaako nyaako
ja-sowa
6462 bc34 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viadippi dippi
ja-sowa
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami – Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland
Reposted fromnyaako nyaako viadippi dippi
ja-sowa
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viadippi dippi
ja-sowa
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique viadippi dippi

February 24 2020

ja-sowa
6620 99e3 500
Reposted fromdippi dippi viabergmal bergmal

February 23 2020

ja-sowa
9865 3a61 500
Reposted fromkarahippie karahippie

February 09 2020

ja-sowa

The color gently fading from the roses in my hands, now they're turning into ash

January 30 2020

0329 71b1 500

drydockshop:

DECORATING WITH PLANTS | Sunset Books ©1980

Reposted fromKatbot Katbot viaverronique verronique
ja-sowa
1768 9f68 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaverronique verronique
ja-sowa
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverronique verronique
ja-sowa
7230 e04b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaverronique verronique

January 26 2020

ja-sowa
5075 5a6f 500
Reposted fromverronique verronique viadmnkam dmnkam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...