Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

ja-sowa
5075 5a6f 500
Reposted fromverronique verronique viadmnkam dmnkam
ja-sowa
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viadmnkam dmnkam
1453 e585 500
Reposted fromdmnkam dmnkam
1014 ec24 500
Reposted fromdmnkam dmnkam
0465 3485
Reposted fromdmnkam dmnkam

January 21 2020

ja-sowa
Reposted frombluuu bluuu vianokturnal nokturnal
ja-sowa
Wiara czyni cuda lecz tylko walka daje efekty.
— Stefan Żeromski
Reposted fromdotkliwie dotkliwie vianokturnal nokturnal
6028 ed7c
Reposted fromdmnkam dmnkam vianokturnal nokturnal
ja-sowa
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie vianokturnal nokturnal
ja-sowa
0486 14bf 500
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal
ja-sowa
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianokturnal nokturnal
ja-sowa
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo vianokturnal nokturnal

January 17 2020

ja-sowa
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.

December 29 2019

ja-sowa
1020 dc0e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
ja-sowa
6155 00a6 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa

November 28 2019

2020 42c2
Reposted fromwestwood westwood viaroyalityxx royalityxx
ja-sowa
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
ja-sowa
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaroyalityxx royalityxx

November 20 2019

ja-sowa
5355 fd2f 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl