Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

November 15 2017

ja-sowa
6015 e313 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamehhh mehhh

November 12 2017

ja-sowa
7618 dc7e
Reposted fromhestjapa hestjapa viaoutoflove outoflove
ja-sowa
Reposted fromcomiczynka comiczynka viahope24 hope24
ja-sowa
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viahope24 hope24
ja-sowa
4924 ab10 500
ja-sowa
2714 caed
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viahope24 hope24
ja-sowa
3462 d33e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahope24 hope24

November 10 2017

We mnie jakby wszystko mijało i coraz większy spokój mnie ogarnia. Obojętny się niemal sobie staję, obojętny staje mi się cały świat, że jest taki, a nie inny.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“ (via polska-poezja)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia

November 07 2017

ja-sowa
nienawidze być słaba.
ja-sowa
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
ja-sowa
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
ja-sowa
2199 cf2a
Reposted fromshampain shampain viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
1055 59f3
ja-sowa
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaFuckyoubitch Fuckyoubitch

November 04 2017

ja-sowa
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viawez-wyjdz wez-wyjdz
ja-sowa
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawez-wyjdz wez-wyjdz
ja-sowa
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
ja-sowa
3311 5a23
Reposted fromjethra jethra viawez-wyjdz wez-wyjdz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl