Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

ja-sowa

June 06 2017

ja-sowa
7717 1750
Reposted fromsarazation sarazation viahelenburns helenburns
ja-sowa
Reposted frombluuu bluuu viahelenburns helenburns
ja-sowa
0684 f593 500

June 01 2017

ja-sowa
Znów przyjdzie mi
nosić przykrótkie sny
do lata
do lata
do lata
piechotą będę szła
— Bajm
Reposted fromcudoku cudoku viabigevilgrin00 bigevilgrin00
ja-sowa
1907 b4ff
Reposted fromdusix dusix viabigevilgrin00 bigevilgrin00
ja-sowa
6140 f5d6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
ja-sowa
0786 1b5e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

May 28 2017

ja-sowa
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viakotfica kotfica

May 27 2017

ja-sowa
2331 98b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ja-sowa
2846 d4ab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 08 2017

ja-sowa
8340 3fe3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via28mm 28mm

May 07 2017

ja-sowa
5999 01d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ja-sowa
9042 1f8e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ja-sowa
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viayouaresonaive youaresonaive

May 04 2017

ja-sowa

April 29 2017

ja-sowa
4335 b451
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viawiks wiks
ja-sowa
Reposted fromkrzysk krzysk viawiks wiks

April 21 2017

ja-sowa
6756 1334
Reposted fromaniczorka aniczorka viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl