Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

ja-sowa
Reposted frombluuu bluuu vianoticeable noticeable
ja-sowa
Reposted fromnoticeable noticeable
ja-sowa
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
ja-sowa
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vianoticeable noticeable
ja-sowa

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie vianoticeable noticeable

September 14 2017

ja-sowa
Jest we mnie te­raz coś, co w każdej chwi­li może wy­buchnąć łzami.
— Virginia Woolf
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaCannonball Cannonball
ja-sowa
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaCannonball Cannonball

September 13 2017

7465 f020 500
Reposted fromkattrina kattrina
6063 7c85
Reposted fromkattrina kattrina
ja-sowa
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viatulipanowa tulipanowa
ja-sowa
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa

September 11 2017

ja-sowa
4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viahelenburns helenburns

September 07 2017

ja-sowa
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabeinthe beinthe

August 31 2017

ja-sowa
2490 55bc 500

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks viaclerii clerii
ja-sowa
ja-sowa
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii

August 29 2017

ja-sowa
7888 f0ba
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaoutline outline

August 19 2017

ja-sowa
3023 d5f0
Reposted fromoutline outline viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl