Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

ja-sowa
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim viasaphirka saphirka

May 14 2019

0904 45e8
Reposted fromcroiea croiea

May 13 2019

1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viafotofob fotofob

May 09 2019

ja-sowa
1449 e716 500
Reposted fromPoranny Poranny viamr-absentia mr-absentia

May 04 2019

ja-sowa

May 02 2019

9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaflabbergasted flabbergasted

April 30 2019

ja-sowa
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
ja-sowa
tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o1_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o5_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o7_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o6_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o2_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o4_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o3_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o8_500

Lake Urmia, Iran - August 2016 (via The Daily Persian)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamayamar mayamar
ja-sowa
Obecność to w tych czasach najlepsze, co można dostać od drugiego człowieka.
ja-sowa
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
ja-sowa
6155 eede
Reposted byTokyoMEWSLunarDeLunaSonOfOrionCyamispati2k6

February 24 2019

ja-sowa
4532 eb9d 500

February 18 2019

February 11 2019

ja-sowa
0394 ce3d 500
ja-sowa
I just want to be the person someone (well, I'm mean you) miss at 3am. 

February 10 2019

ja-sowa
Reposted fromjamess jamess
ja-sowa
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse
ja-sowa
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon

February 09 2019

ja-sowa
Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawarkocz warkocz
ja-sowa
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl