Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

ja-sowa
Boże, daj mi kogoś kto się o mnie zatroszczy
Reposted bywindybaytrue windybaytrue

July 20 2019

You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina
ja-sowa
Świat rozpaczy i bólu.
Kwiaty kwitną
Nawet wtedy.
— Issa
Reposted fromvaka vaka viakattrina kattrina

July 19 2019

2532 cc8c 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3
1957 261b 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3
0851 4aec 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3
0581 2a1f 500

frillmag:

Alone.

Reposted fromfukuku3 fukuku3
0517 7d5f 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3
2481 e389 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3

July 14 2019

ja-sowa
Xeno – najmniejsza mierzalna jednostka relacji międzyludzkiej. Wymieniana jest na ogół między osobami całkowicie  obcymi. Przyjmuje postać, przykładowo, błysku flirtu w oku, kiwnięcia ze zrozumieniem, albo wspólnego uśmiechu nad jakimś zrządzeniem losu. Te momenty są zupełnie nieprzewidywalne i mijają szybciej niż trwały, ale są ważnym pokarmem emocjonalnym, który łagodzi naszą samotność. słownik nieoczywistych smutków
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawaniliowaa waniliowaa
8812 a5a9 500

eligy:

l’après-midi au Louvre | part I

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viakashkash kashkash
ja-sowa
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
ja-sowa
ja-sowa
5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
ja-sowa
Sztuka jest po to,aby pocieszyć,tych którzy są zniszczeni przez życie.
— Vincent Van Gogh
Reposted fromweightless weightless viawszystkodupa wszystkodupa
ja-sowa
Tak mi ciężko ze sobą, rozpadłam się i nie wiem co z tym zrobić. Składam się i cały czas czuje jakiś brak

July 13 2019

ja-sowa
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul

July 10 2019

ja-sowa
0888 6177 500
ja-sowa
8578 36bf 500
Reposted fromhagis hagis viapannakreatura pannakreatura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl