Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

ja-sowa
ja-sowa
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać, gdyby mnie nie było na świecie. 
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromlovvie lovvie

November 07 2019

ja-sowa
7611 ba84 500
Reposted fromRowena Rowena viamoai moai
ja-sowa
3636 fc67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
ja-sowa
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viabazinga22 bazinga22

October 24 2019

ja-sowa
5151 61f0 500
Reposted from2017 2017 viachickpea chickpea

October 10 2019

ja-sowa
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
ja-sowa
1579 014c
Reposted fromsnowlake snowlake viastarryeyed starryeyed
ja-sowa
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viastarryeyed starryeyed
ja-sowa
4115 3ffd 500
Reposted fromkarsina karsina viastarryeyed starryeyed
ja-sowa
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
ja-sowa
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viastarryeyed starryeyed
ja-sowa
Powiedziałaś mi kiedyś, że pragniesz, aby świat znieruchomiał. Że potrzebujesz do tego bezpiecznego miejsca. Chcę być dla ciebie tym miejscem.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

October 05 2019

ja-sowa
6036 8d71
Reposted fromcalifornia-love california-love viamarfmarf marfmarf
ja-sowa
4236 8753
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarfmarf marfmarf
ja-sowa
6568 3404
Reposted fromdusix dusix viamarfmarf marfmarf

September 19 2019

ja-sowa
Ból jest nieunikniony. Cierpienie jest wyborem.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viaszydera szydera
ja-sowa
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viaszydera szydera

September 14 2019

ja-sowa
6770 ed88 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
ja-sowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl